Programatik v ére znižovania rozpočtov

V ére znižovania rozpočtov a hľadania komunikačnej efektivity môže byť pre marketérov i médiá riešením programatik.

Firmám a ich marketérom klesajú rozpočty na masívny nákup reklamy. Viac smerujú k oslovovaniu ľudí, ktorí majú o ich produkt alebo službu reálny záujem alebo sú už ich zákazníkmi. Redukujú teda masívny neprogramatický nákup impresií, ktoré z veľkej časti nepotrebujú. A to je dôvod pre efektívnejší, programatický obchod s reklamou.

Cielenie, rýchlosť a transparentnosť

Programatik je pre inzerentov o cielení, nie o pretekoch vo vizuálnej dominancii na top pozíciách webstránok. Pri dvojstranných dohodách s pevnou cenou nebýva lacnejší ako tradičný neprogramatický nákup, ale vo výsledku je efektívnejší. Pre možnosť presného cielenia na konkrétne publiká, rýchlosť realizácie i transparentnosť. Na tento spôsob nákupu však marketéri potrebujú znalostne i technicky dobre pripravených partnerov v médiách.


Prečítajte si aj: Desatoro o tom, kedy začnete naozaj profitovať z programatiku


Nešetriť na nesprávnom mieste

Médiá ponúkajúce reklamný priestor musia mať ľudí schopných kvalifikovane reagovať a realizovať programatické kampane. Ak počas recesie začnú ich manažéri šetriť na nesprávnom mieste – na programatických špecialistoch, môžu ľahko stratiť takto sa transformujúcich zákazníkov. Programatický nákup totiž už dávno nie je len o automatizovanej aukcii. Jeho čoraz vačšiu čast tvoria preferované dohody a programatický nákup zaručeného inventára. Oboje vyžaduje vysokoexpertných predajcov schopných nielen obchod dohodnúť, ale i vybrať inventár a deal technicky zrealizovať.

Typy obchodov pri nákupe digitálnej reklamy

Typy obchodov pri nákupe digitálnej reklamy. Zdroj: https://www.thinkwithgoogle.com/


Médiá musia investovať do expertov

Aby médiá rozumeli svojim zákazníkom, mali by svoje obchodné tímy práve teraz posilniť o expertov na programmatic direct, a výrazne zlepšiť znalosti klasických online obchodníkov. Inak prídu o šancu získať a správne zrealizovať programatické dealy. Je pravdepodobné, že tie budú čoraz viac kompenzovať médiám klesajúce výnosy z klasických priamych rezervácií.

Naopak, šetrenie na programaticky kvalifikovaných online obchodníkoch môže manažérov online médií dostať ešte viac do červených čísel.


Prečítajte si aj: O strojoch a našom čase


 

Čo je priame programatické obchodovanie

Priame programatické obchodovanie umožňuje kupujúcim a predávajúcim vyjednávanie o rezervovaných (zaručených) kampaniach (Programmatic guaranteed) a o preferovaných dohodách (Preferred deals), t.j. nezaručených kampaniach.

Programatický predaj zaručeného inventára – povinnosť kúpiť všetko zarezervované
Médium si vyjedná s kupujúcim cenu a podmienky pre konkrétny inventár, ktorý je rezervovaný pre kupujúceho (zaručený). Inventár je tak určený výhradne danému kupujúcemu za danú cenu a kupujúci je povinný zaplatiť za rezervované/kúpené množstvo zobrazení reklamy.


Prečítajte si aj: Šanca na integráciu oddelených predajných tímov


Preferovaná dohoda – voliteľné podávanie ponúk, nezaručený inventár
Médium vyjedná s kupujúcim cenu a podmienky pre inventár, na ktorý môže kupujúci voliteľne podávať cenové ponuky. Kupujúci má prednostnú („preferovanú“) možnosť získať daný inventár za dohodnutú cenu. Pokiaľ sa však kupujúci rozhodne o daný inventár neprejaviť záujem, bude poskytnutý do otvorenej aukcie. Transakcia (kampaň) je preto považovaná za nezaručenú, kupujúci v nej nemajú povinnosť inventár zakúpiť (nemusia naň podávať cenovú ponuku), a teda nie je pre nich ani explicitne rezervovaný (médium ho môže v zaručenej kampani rezervovať pro iného kupujúceho).
Jedným zo systémov, ktorý priame programatické obchodovanie umožňuje kupujúcim i predávajúcim po celom svete je Google Ad Manager.
Zdroj: https://support.google.com/admanager/answer/7637485?hl=cs


Čo je Programmatic Guaranteed

Čo je Programmatic Guaranteed, teda programatický predaj zaručeného inventára, aké sú jeho výhody v porovnaní s tradičnými rezerváciami a prečo sa dopyt inzerentov po programatických zaručených obchodoch neustále zvyšuje. Programmatic Guaranteed (programatický predaj zaručeného inventára, ďalej aj PG) umožňuje kupujúcim rezervovať vopred definované množstvo zobrazení reklamy na konkrétnych umiestneniach za pevnú cenu. Nie je plne automatizovaným spôsobom obchodu: Vyžaduje interakciu kupujúcich a predávajúcich. Pred spustením kampane sa musia kupujúci a predávajúci dohodnúť na cene aj na objeme zobrazení, akoby išlo o priamy predaj. Prečítajte ...

Autor: Vladimír Martinka, Programmatic expert
Zoznam článkov autora


 

 

Už ste čítali?

  • Programatik? Nič nie je nemožné
    Programatik? Nič nie je nemožné

_


 

 

Nové články e-mailom

Loading