Treba cieliť programatickú reklamu na najvyššiu viditeľnosť?

Ak programatický kupujúci používa DV360, môže svoje kampane cieliť na viditeľné zobrazenia. Treba však cieliť programatickú reklamu na najvyššiu viditeľnosť? Pozrime sa bližšie na možnosti a súvislosti.

Kupujúci používajúci pre programatický nákup DSP DV360 môže podávať ponuky napríklad len na zobrazenia, ktoré majú určitú minimálnu viditeľnosť. Systém totiž pracuje s pravdepodobnosťou, s akou budú viditeľné jednotlivé zobrazenia, na ktoré biduje. Kupujúci pri tvorbe kampane na svojej strane teda môže vybrať v nastavení cielenia viditeľnosť plôch nad určité percento.

Prečo klientovi radiť cielenie na viditeľnosť?

V službe Display & Video 360 sa môžu riadkové položky (položky kampane) zacieliť na inventár na základe pravdepodobnosti, že bude príslušné zobrazenie viditeľné. K predpovedaniu viditeľnosti používa Google vlastnú technológiu Active View. Tá môže byť napríklad 60% alebo viac. Aby kupujúci predišiel rozčarovaniu z tzv. nízkej visibility kampane, môžete mu ako médium ponúkajúce inventár poradiť, aby na svojej strane zacielil riadkové položky na viditeľnejšie plochy. Pre programatickú dohodu môžete tiež na strane predávajúceho svojmu klientovi priamo vybrať svoj inventár podľa parametra viditeľnosti.

Zdroj: support.google.com
Cielenie na inventár na základe viditeľnosti. Zdroj: support.google.com/displayvideo/
Príliš vysoká miera viditeľnosti?

Zobrazenia s veľmi vysokou (predpovedanou) viditeľnosťou môžu predstavovať pri cielení riadkových položiek kampane len malý zlomok všetkého dostupného inventára. Zacielenie na príliš vysokú viditeľnosť teda bude mať za následok menej zhôd. Ak predpovedaná viditeľnosť obmedzuje vybraný inventár do takej miery, že v kampani zadávateľ nemusí minúť všetok rozpočet, je vhodné limit predpovedanej viditeľnosti znížiť. Viditeľnosť totiž nie je vždy to najdôležitejšie.


Prečítajte si aj: Podiel programatiku na digitálnej reklame dosiahne 68%


Vzťah viditeľnosť a CTR

Zadávatelia reklamy často viditeľnosť spájajú s lepším CTR (mierou prekliku). Priama úmera však nie je na mieste: Vyššia viditeľnosť plôch/inventára totiž ešte neznamená automaticky vyššiu mieru prekliku z kreatívy (kampane). Mieru prekliku ovplyvňuje v prvom rade obsah kreatívy, teda či užívateľa zaujme natoľko, aby na ňu kliknutím reagoval, ale aj to, či je vytvorená tak, aby sa rýchlo načítala v zornom poli užívateľa. Pri výkone kampane podľa CTR treba tiež brať do úvahy typ obsahu, resp. média kde sa kampaň zobrazuje. Užívatelia hľadajúci napríklad seriózny spravodajský obsah nemusia byť tí praví pokiaľ ide o vysoko nadpriemernú očakávanú mieru prekliku.

Najvyššie nemusí znamenať najvidiťeľnejšie

Najvyššie umiestnené plochy nemusia byť vždy najvidiťeľnejšie. Vysokú visibilitu médiá dosahujú napríklad plochami, ktoré zotrvajú v zornom poli užívateľa počas scrolovania stránky. Teda plochy, ktoré sa posúvajú súčasne s posúvaním (čítaním) obsahu. Z toho zároveň vyplýva, že naopak – plochy s očakávanou vysokou viditeľnosťou pre umiestnenie navrchu stránky nemusia dosahovať najlepší parameter visibility. Najvrchnejšie plochy totiž užívateľ často rýchlo odscroluje aby sa dostal k podstatnejšiemu contentu.


Prečítajte si aj: Čím vyhráva programatik nad priamymi rezerváciami


Overte si dostupnosť inventára

V každom prípade je dostupnosť inventára podľa vybraných parametrov cielenia, vrátane viditeľnosti, možné overiť priamo v systéme ešte pred uložením nastavení riadkovej položky. Systém teda zadávateľovi napovie, či požadované percento viditeľnosti zodpovedá veľkosti inventára dostupného pre konkrétne zadanie. Netreba však vždy cieliť programatickú reklamu na najvyššiu viditeľnosť, a zvažovať skôr typ média, konkrétny obsah, ale i umiestnenie plochy.

Zdroj: Display & Video 360


Autor: Vladimír Martinka, Programmatic expert
Zoznam článkov autora


Už ste čítali?

  • Programatik? Nič nie je nemožné
    Programatik? Nič nie je nemožné

_

Nové články e-mailom

Loading