Programatický predaj displejovej reklamy dobieha priame rezervácie

Photo: Pixabay.com
Vydavatelia predávajú inventár prostredníctvom priameho predaja a zároveň programaticky. Pomaly však z hľadiska výnosov programatický predaj displejovej reklamy dobieha priame rezervácie.

Masívna implementácia programatických technológií umožňuje značkám väčšiu transparentnosť, čo zlepšuje zásah publika a zvyšuje nákladovú rentabilitu i efektívnosť kampaní. Pri trende rastu v posledných mesiacoch sa dá predpokladať, že aj na Slovensku sú vydavatelia, ktorí už majú programatické výnosy z displejovej reklamy vyššie ako výnosy z priamych, neprogramatických rezervácií. Pomaly teda programatický predaj displejovej reklamy dobieha priame rezervácie.

Dve z troch dispejových reklám sú programatické

Celosvetovo tohtoročný podiel programatiku na digitálnej reklame dosiahne podľa odhadov 68%, čo znamená, že dve z troch dispejových reklám sú programatické. Podľa dát nahlásených vydavateľmi do slovenskej pobočky IAB je podiel programatiku na Slovensku len približne 19%. Reálne to však zrejme bude podstatne viac. Podľa servera statista.com je globálny priemer podielu programatickej reklamy 69%. Nad priemerom su krajiny ako UK, USA, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Rusko…, Česko 52%. Viac na tému aj v článku Programatik má vyšší podíl než klasický online displej zo zdroja Mediaguru.cz.


Prečítajte si aj: Podiel programatiku na digitálnej reklame dosiahne 68%


Lepšie speňaženie bonitného inventára

Významní publisheri si uvedomili, že programmatic direct, teda preferované dohody a programatický predaj zaručeného inventára zvyšujú tržby z displejovej reklamy. Nie je to už teda len z otvorenej aukcie, alebo z privátnych aukcií. Dôvodom rastu programmatic direct je lepšie speňaženie bonitného inventára v priamych dohodách, kde je predajná cena CPM násobne vyššia ako v otvorenej aukcii.

Priame vzťahy s novými zákazníkmi

Priamy prístup k prémiovému inventáru, ktorý cez programmatic direct publisheri speňažujú, umožňuje kupujúcim dosahovať lepšie výsledky. Publisheri zároveň získavajú priame vzťahy s novými zákazníkmi, a to na globálnom, teda nielen lokálnom trhu. Hlad po vyššej efektivite sa zvyšuje najmä od jari 2020 s nástupom éry redukcie rozpočtov na priame rezervácie. Programmatic direct však vyžaduje odborne erudované predajné tímy a taktiež možnosť lepších obchodov pomocou cielenia na publiká (first party data).


Prečítajte si aj: Top 3 českí publisheri mali v marci podiel programatiku na displeji 75%


First party data

First party data ako faktor presnejšieho cielenia na strane publishera je benefitom, ktorý môže šetriť peniaze za nákup publík kupujúcim, a zároveň zvyšuje možnosť lepšieho speňaženia prémiového inventára predávajúcim, a to účtovaním rozumnej a transparentnej ceny za prístup k publikám. Publiká prvej strany sú súčasne aj dôvodom na to, aby si publisheri urobili poriadok v inventári, reklamných plochách i spôsoboch predaja vo svojich tímoch.


Hlasujte v ankete Šikovného webu


Programmatic direct nie je iba trend, ale nutnosť

Programatický predaj displejovej reklamy teda dobieha priame rezervácie. A programmatic direct nie je iba trend, ale nutnosť. Nutnosť hľadať nové možnosti speňaženia inventára, nových priamych zákazníkov, ktorí sú disponibilní vďaka globálnemu programatickému trhovisku. Je aj šancou na reorganizáciu predajných tímov. To, že sú zároveň nutné investície do vzdelávania je samozrejmé, no vtip je v tom, že tie sa pri aktívnom programatickom obchodovaní dokážu rýchlo vrátiť späť.


Už ste čítali? Desatoro o tom, kedy začnete naozaj profitovať z programatiku


Prečo kupovať a predávať online reklamu programaticky

Prečo kupovať a predávať online reklamu programaticky? Nuž - lebo je to efektívnejšie a lacnejšie. V konečnom dôsledku to stojí menej peňazí obe strany: Médiá i inzerentov. V čom konkrétne je to však zaujímavé pre obe strany? Z pohľadu inzerenta Inzerent si pre programatickú kampaň vyberie cez informačný systém médiá (webstránky), kde svoju reklamu hodlá cielene zobraziť v konkrétnych sekciách, overí dostupnosť inventára, zameria (zacieli) kampaň na užívateľov s konkrétnymi záujmami či relevanciou voči pripravovanej kampani, vyberie si rôzne umiestnenie či veľkosti reklamnej plochy, nasmeruje ju napríklad len na mobilné zariadenia a nahrá svoje inzeráty do systému ...
>> prejsť na celý článok

Autor: Vladimír Martinka, Programmatic expert
Zoznam článkov autora


Už ste čítali?

  • Malým podielom homeoffice k nižšej produktivite?
    Malým podielom homeoffice k nižšej produktivite?

_