Ako rýchlo navýšiť alebo pozastaviť programmatic guaranteed deal?

Prax prináša potrebu rýchlo navýšiť alebo pozastaviť programmatic guaranteed deal. Ako to funguje?

Navýšenie podlieha schváleniu oboch účastníkov

Stáva sa to. Plánovaná kampaň potrebuje zrazu viac zobrazení počas jej priebehu. Navýšenie impresií vecne dohodu mení, a teda je krokom podliehajúcim schváleniu oboch účastníkov dealu. Strana poskytujúca priestor na reklamu si napríklad musí overiť dostupnosť navýšeného inventára, aby kupujúci s garanciou dostal to, čo požaduje. Zmenu rozsahu kampane môže technicky navrhnúť ako kupujúci cez DSP platformu, tak aj predávajúci v SSP. Každopádne ju musí technicky schváliť ako kupujúci, tak predávajúci. Výhodou programmatic direct, teda aj pri programmatic guaranteed je, že neznamená nutnosť pozastaviť bežiaci deal. Kým druhá strana zmenu akceptuje, deal funguje ďalej v pôvodne schválenej podobe. Obe strany majú každopádne čas zmenu zvážiť kým ju potvrdia. Ak však treba riešiť vec rýchlo, celá zmena sa dá (bez papierov) vyriešiť za pár minút.


Už ste čítali? Prečo robiť preferované dohody s cenovou granularitou


Pozastavenie – štandardne možné na oboch stranách

A určite poznáte aj toto. Bežiaca kampaň zo strany kupujúceho sa môže počas jej priebehu vecne zmeniť. Napríklad ak sa obsah kreatívy stane neaktuálnym. Alebo predávajúci zistí, že kupujúci použil nevhodnú či chybnú kreatívu, ktorá sa vykresľuje na stránke neúplná, a podobne. Pri použití SSP Google Ad Manager (a na strane kupujúceho DSP DV360) je štandardnou možnosťou pozastavenie dohody každou zúčastnenou stranou počas jej priebehu. To je legitímne a správne, ak si obe strany dôverujú a zmeny chcú riešiť v obojstrannom záujme čo najrýchlejšie. Vtedy teda stačí v príslušnej platforme jednoducho dohodu pozastaviť, kým sa napríklad nevymení banner. Proces stopnutia trvá doslova pár sekúnd, čo je často kľúčový faktor. Zvyčajne to vyriešia dvaja obchodníci bez potreby riešiť papiere.


Prečítajte si aj: Desatoro o tom, kedy začnete naozaj profitovať z programatiku


Možnosť jednostranného pozastavenia

Táto alternatíva nastavenia dohody sa používa skôr pri dealoch s jednorazovými alebo novými partnermi, kde sa stopnutie dohody podmieňuje spravidla na strane predávajúceho (publishera). Ide skôr o ochranu dohody v zmysle naplnenia dohodnutého spendu. Vtedy predávajúci už pri vyjednávacom procese v nastavení obmedzí právo kupujúceho deal bez jeho súhlasu pozastaviť. Korektné však je, aby o tom informoval kupujúceho vopred.

Benefity vzájomného použitia DV360 a Google Ad Manager

Použitie platforiem DV360 a Google Ad Manager umožňuje nielen rýchle zmeny dealov a bez potreby papierových objednávok. Reporting je pre obe strany zhodný – bez akýchkoľvek rozdielov v dátach. Podstatná je aj transparentnosť zmien v deale – systémy automaticky zapisujú zhodné informácie nielen o vytvorení, vyjednávaní, ale i o čase a predmete zmien dohody. Benefitom na strane publisherov je aj možnosť kontroly nasadených kreatív, ich náhľadu na web stránkach či modul na predikciu inventára alebo odstraňovanie problémov. Kupujúci si zasa vie v DV360 manažovať kreatívy sám, a operatívne ich meniť. V zásade obe strany vidia reálny stav dohody, a majú zhodné dáta.


Prečítajte si aj: Prečo kupovať a predávať online reklamu programaticky


Transparentnosť a efektívnosť

Programmatic guaranteed dealy sú vzájomne transparentné, efektívne a významne šetria čas ako kupujúcemu, tak i predávajúcemu. Úsporu predstavuje absencia potreby vzájomnej fakturácie kampaní. Priamy programatický predaj znamená automatickú platbu na Google konto publishera od kupujúceho za každý deal a publisher obdrží až 95% z celej hodnoty dealu. Benefity vzájomného použitia DV360 na strane kupujúceho a platformy Google Ad Manager predávajúcim, sa teda prejavujú v každej fáze programmatic guaranteed dealov, ako jednej z možností programmatic direct.

Autor: Vladimír Martinka, Programmatic expert
Zoznam článkov autora


Čo je Programmatic Guaranteed

Čo je Programmatic Guaranteed, teda programatický predaj zaručeného inventára, aké sú jeho výhody v porovnaní s tradičnými rezerváciami a prečo sa dopyt inzerentov po programatických zaručených obchodoch neustále zvyšuje. Programmatic Guaranteed (programatický predaj zaručeného inventára, ďalej aj PG) umožňuje kupujúcim rezervovať vopred definované množstvo zobrazení reklamy na konkrétnych umiestneniach za pevnú cenu. Nie je plne automatizovaným spôsobom obchodu: Vyžaduje interakciu kupujúcich a predávajúcich. Pred spustením kampane sa musia kupujúci a predávajúci dohodnúť na cene aj na objeme zobrazení, akoby išlo o priamy predaj. Prečítajte ...

Už ste čítali?


  • Programatik? Nič nie je nemožné
    Programatik? Nič nie je nemožné

Nové články e-mailom

Loading