Päť podstatných prvkov kontroly pri programmatic guaranteed dealoch

Kompatibilita systémov pri programatických zaručených dohodách je výhodou pre kupujúceho i predávajúceho. Čo možno cez systémy od Googlu (DV360 a Ad Manager) kontrolovať na oboch stranách nákupného reťazca? Prinášame päť podstatných prvkov kontroly pri programmatic guaranteed dealoch.
História vyjednávania na jednom mieste

Kupujúci i predávajúci vedia kedykoľvek kontrolovať históriu vyjednávania. Teda ako riešili ponuku (jej podmienky, nastavenie ceny, čas, výber inventára pre kampaň, nahranie kreatív). Každý návrh i protinávrh zúčastnených sa zapisuje do histórie dohody a je ľahko spätne dohľadateľný pre obe strany. V oboch systémoch sa ukladajú do histórie dealu všetky, teda aj technické zmeny, napríklad doplnenie rozmeru kreatív či pridanie nového inventára.


Prečítajte si aj: Desatoro o tom, kedy začnete naozaj profitovať z programatiku


Výkon a bonita plôch

Pri programatickom garantovanom nákupe kupujúci dokáže kontrolovať online nielen priebežný výkon, ale napríklad cez visibilitu aj bonitu umiestnení vyselektovaných predávajúcim pre konkrétny dohodu. (Pri priamej rezervácii, teda neprogramatickom nákupe, zadávateľ reklamy väčšinou nemá možnosť kontrolovať výkon ani visibilitu reklamy v reálnom čase, a je spravidla odkázaný na ex-post štatistiky). Ak chce kupujúci priebežne kontrolovať výkon, vidí rovnaké počty zobrazení, klikov a viditeľnosť plôch, ako predávajúci.

Transparentnosť kreatív

Kupujúcim nahrané kreatívy môže predávajúci prakticky hneď vidieť a má teda kontrolu nad ich obsahom i správaním. Môže kupujúceho požiadať o opravu či výmenu. Ak napríklad boli nechtiac nahrané jazykovo chybné verzie nevhodné pre lokálny trh, publisher (predávajúci) to ľahko zistí. Kontraproduktivita, nevhodnosť či nebodaj fraud z hľadiska použitia kreatív sú tak minimalizované (za predpokladu dozoru predávajúceho, ale i kupujúceho). To, že obe strany vidia kreatívy i ich zmeny v reálnom čase, je podstatné pre transparentnosť, ale i správny výkon dealov.


Prečítajte si aj: Prečo inzerenti nakupujú reklamu programaticky


Riešenie problémov i prognostika

Obe strany môžu v reálnom čase vidieť prípadný problém s priebehom kampane a odstrániť ho na svojej strane. Príslušný systém chybu diagnostikuje, notifikuje, i analyzuje na čej strane je úskalie. A aj to, ako ho odstrániť. Teda napríklad ak sa kampaň oneskoruje oproti plánu alebo ak kupujúci nenahral kreatívy v požadovanom rozmere. Prognostický modul systémov vie odhaliť potenciálne chyby už plánovaní kampane pred potvrdením dealu (nedostatok inventára a pod.). Z vlastnej skúsenosti viem, že riešenie problémov a diagnostika je denným chlebíkom programatických predajcov.

Okamžitý reporting a kompatibilita dát

Tieto „dve veci v jednom“ sú podstatné z hľadiska vzájomne reportovaných dát. Ako už bolo spomenuté pri kontrole výkonu, každý na svojej strane (kupujúci – predávajúci) vidia stále rovnaké a kompatibilné dáta. Rozdiely v štatistikách teda nie sú, čím odpadajú problémy najmä pri vzťahoch agentúra – inzerent – predávajúci (publisher). To vždy neplatí pri priamych rezerváciách a použití rôznych platforiem s odlišnými meraniami kampaní.Výpočet podstatných prvkov kontroly pri programmatic guaranteed dealoch cez DV360 a Ad Manager nie je úplný a viaceré sa týkajú aj preferovaných dohôd. V každom prípade – ak sa pri vyjednávaní stretne predávajúca a kupujúca strana s kompatibilnou platformou, ušetria si vzájmne pomerne dosť času a znížia riziko chybovosti nastavení na oboch koncoch lana.


Prečítajte si aj: Desatoro o tom, kedy začnete naozaj profitovať z programatiku


Čo je Programmatic Guaranteed

Čo je Programmatic Guaranteed, teda programatický predaj zaručeného inventára, aké sú jeho výhody v porovnaní s tradičnými rezerváciami a prečo sa dopyt inzerentov po programatických zaručených obchodoch neustále zvyšuje. Programmatic Guaranteed (programatický predaj zaručeného inventára, ďalej aj PG) umožňuje kupujúcim rezervovať vopred definované množstvo zobrazení reklamy na konkrétnych umiestneniach za pevnú cenu. Nie je plne automatizovaným spôsobom obchodu: Vyžaduje interakciu kupujúcich a predávajúcich. Pred spustením kampane sa musia kupujúci a predávajúci dohodnúť na cene aj na objeme zobrazení, akoby išlo o priamy predaj. Prečítajte ...

Autor: Vladimír Martinka, Programmatic expert
Zoznam článkov autora


Už ste čítali?

  • Programatik? Nič nie je nemožné
    Programatik? Nič nie je nemožné

_


Nové články e-mailom

Loading