Programatik v praxi: Ako vytvoriť kópiu preferovaného dealu

Nezriedka sa stane, že sa v čase zmení kupujúci (teda nákupná sieť), ktorý pre inzerenta nakupuje programatický inventár na webe vydavateľa formou preferovenej dohody. Ako vytvoriť kópiu preferovaného dealu, teda namapovať dohodu na iného kupujúceho (a pritom ušetriť firme peniaze)?

Keďže ide o zmenu, tak v minulosti ste už vo svojom SSP (Supply-Side Platform) vytvorili dohodu s určitým kupujúcim (nákupnou sieťou). Pozrime sa na to, ako vytvoriť novú dohodu s využitím starej, teda ako vytvoriť kópiu preferovaného dealu v prostredí SSP Google Ad Manager (GAM).

  1. Otvorte si doteraz používanú dohodu (preferred deal), ktorú chcete namapovať na iného kupujúceho. Cez button Ďalšie akcie vyberte skopírovať dohodu bez archivovaných riadkových položiek. GAM vytvorí novú dohodu ako kópiu starej, teda s rovnakou cenou, s kópiou riadkovej položky, rovnakým inzerentom, zacielením, odhadom impresií i dátumami dealu od-do. V takejto kópii dohody treba urobiť určité korekcie: Zmenu kupujúceho a zmenu času platnosti dohody v príslušnej riadkovej položke.
  2. Najprv zmeňte kupujúceho – teda vyberte z databázy toho kupujúceho, ktorého vám určil váš obchodný partner (napr. agentúra). Teda vyberte a potvrďte názov, alebo ID nového kupujúceho. Pre odlíšenie v reportingu sa odporúča prepísať aj názov novej dohody. Ak nemeníte inzerenta vybraného pre danú dohodu, resp. poznámky v tele dohody, zmeny v novej dohode uložte.
  3. V riadkovej položke pridruženej k (novovytvorenej) dohode nastavte jej nový dátumy platnosti so začiatkom v budúcnosti. Pre odlíšenie môžete prepísať aj názov novej riadkovej položky. V prípade viacerých použitých riadkových položiek v jednej dohode, urobte to isté. Ak nemeníte odhad počtu impresií, inventár ani cielenie, zmeny v riadkovej položke uložte.
  4. Nová dohoda je pripravená, treba ju teda novému kupujúcemu sprístupniť. V jej záhlaví napíšte kupujúcemu krátku správu a stlačením príslušného buttonu kupujúceho požiadajte o prijatie dohody. Systém ju odošle kupujúcemu s namapovaným novým kupujúcim.
  5. Keď dohodu nový kupujúci akceptuje (notifikovaný o novej dohode bude vo svojom DSP), do SSP vám príde notifikácia, status dealu sa zmení na Dokončený a riadková položka na Pripravenú. Rovnako vás SSP systém bude notifikovať, keď (nový) kupujúci nahrá kreatívy (je nutné mať nastavené takéto notifikácie). Po nahraní kreatív kupujúcim sa nová dohoda automaticky spustí v súlade s nastaveným časom, a v riadkovej položke sa zmeni status na Zobrazuje sa.
Programatik v praxi

Namapovať dohodu na nového kupujúceho vie urobiť zaškolený digitálny obchodník sám, bez nutnosti kooperácie s ďalšími ľuďmi – je to bežný úkon pre programmatic v praxi. Mne ako špecialistovi tento konkrétny postup pre jeden deal zabral presne 5 minút. Ak kupujúci do preferovanej dohody nahrá pri jej akceptácii súčasne aj kreatívy, celý postup vytvorenia a spustenia nového dealu by netrval viac ako hodinu. To všetko bez potreby emailov, bez nutnosti zaevidovania novej objednávky v CRM, bez preposielania kreatív a ich testovania na strane média.


Prečítajte si aj: O strojoch a našom čase


Ušetrí nemalé peniaze

Pri štandardnej neprogramatickej rezervácii by toto celé ako novú objednávku riešili okrem obchodníka ďalší traja ľudia (tím): Traffic manažér, evidovač objednávok a fakturantka, a každému by to zabralo rádovo hodinu. Vytvoriť kópiu preferovaného dealu v prostredí programatiku však dokáže urobiť zaškolený obchodník sám, čím firme ušetrí nemalé peniaze.


Prečo kupovať a predávať online reklamu programaticky

Prečo kupovať a predávať online reklamu programaticky? Nuž - lebo je to efektívnejšie a lacnejšie. V konečnom dôsledku to stojí menej peňazí obe strany: Médiá i inzerentov. V čom konkrétne je to však zaujímavé pre obe strany? Z pohľadu inzerenta Inzerent si pre programatickú kampaň vyberie cez informačný systém médiá (webstránky), kde svoju reklamu hodlá cielene zobraziť v konkrétnych sekciách, overí dostupnosť inventára, zameria (zacieli) kampaň na užívateľov s konkrétnymi záujmami či relevanciou voči pripravovanej kampani, vyberie si rôzne umiestnenie či veľkosti reklamnej plochy, nasmeruje ju napríklad len na mobilné zariadenia a nahrá svoje inzeráty do systému ...

Autor: Vladimír Martinka, Programmatic expert
Zoznam článkov autora


Už ste čítali?

  • Programatik? Nič nie je nemožné
    Programatik? Nič nie je nemožné

_

Nové články e-mailom

Loading