Tri štvrtiny displejovej reklamy sa na Slovensku nakupujú programaticky

Aj Slovensko už reportuje programatik korektne. Po novom sa u nás tri štvrtiny displejovej reklamy nakupujú programaticky, oznámila IAB Slovakia.

Kým ešte vlani združenie do programatických výdavkov nedokázalo od svojich členov získať a zahrnúť do reportu reálne čísla o ich podiele (za rok 2020 vykázali členovia podiel 19%), údajmi za uplynulý polrok už programatické výdavky na základe zmeny metodiky zreálnilo. „Aktuálne programmatic display tvorí 78% display (online) reklamy a v roku 2021 dosiahol 30%-ný rast“, uvádza IAB Slovakia v správe z konca septembra 2021.

Celkovo trh rastie

Celkovo trh s online reklamou za prvý polrok 2021 rástol, keď oproti rovnakému obdobiu vlaňajška výdavky stúpli o 28 percent. Podiel displejovej reklamy vrátane videa na celkových výdavkoch do internetovej reklamy tvorí teraz 59%. Zvyšok vypĺňa reklama vo vyhĺadávaní a natívna reklama.


Už ste čítali? Desatoro o tom, kedy začnete naozaj profitovať z programatiku


V súlade s trendom

Zreálnené čísla IAB Slovakia už teda korešpondujú s európskym i zámorským trendom rastu programatiku v posledných rokoch. Rozvoj nákupu displejovej reklamy programatickým spôsobom umožnila implementácia technológií na strane kupujúcich i predávajúcich v posledných rokoch. Tie zlacneli a sú dostupné na oboch stranách nákupného reťazca. Reálne teda aj slovenská reklamná displejová kampaň znamená, že v nej sa tri zo štyroch eur nakúpia u poskytovateľov reklamného priestoru cez programatik. Teda v otvorenej aukcii či cez programmatic direct (priame dohody).

To, že programaticky je dobre, alebo nie?

Áno, je to dobre. Pretože trh sa cez programatický spôsob nákup sprehľadňuje. Keďže reporting je rovnako prehľadný pre obe strany, aj preto viacerí, najmä nadnárodní zadávatelia reklamy tlačia na výšku provízií pre sprostredkovateľské agentúry. Niektorí celkom vynechávajú nákupné medzičlánky, teda nakupujú si in-house, a rastie tak tlak na marže v nákupnom reťazci, ktoré sa zmenšujú.


Už ste čítali? Prečo robiť preferované dohody s cenovou granularitou


Publisheri by sa mali tešiť

Áno, publisheri by sa mali tešiť. Obojstranne transparentný reporting nákupu a predaja znamená čoraz menej možností a spôsobov pre skyté poplatky (ktoré agentúry často požadujú od vlastníkov médií). Médiám z vyššieho podielu programatiku síce „zvyšuje tlak“ pokles cien spôsobený nárastom programatického inventára, a musia sa preto viac zamýšľať nad jeho hodnotou, štrukturovaním a cenotvorbou, ale to vyvažujú možnosti moderných SSP na lepšie spravovanie výťažkov cez rôzne typy inventára a kanály dopytu. To pre nich znamená prehľadnejšie údaje o efektivite speňažovania a finančných tokoch.

Pre vydavateľov pozitívom

Takže rast programatiku je pre vydavateľov pozitívom. Samozrejme ak zachytili trend a svoj priestor programaticky predávajú. Záujem zo strany kupujúcich je vysoký. Takže to, že Slovensko už reportuje programatik korektne, a po novom sa tri štvrtiny displejovej reklamy nakupujú programaticky, je teda v poriadku.


Autor: Vladimír Martinka, Programmatic expert
Zoznam článkov autora


Už ste čítali?

  • Programatik? Nič nie je nemožné
    Programatik? Nič nie je nemožné

Nové články e-mailom

Loading