Najdôveryhodnejším spravodajským webom na Slovensku sú Aktuality.sk

Podľa vlaňajšej štúdie The Reuters Institute Digital News Report 2021 mapujúcej médiá v roku 2020, sú najdôveryhodnejším spravodajským webom na Slovensku Aktuality.sk. Spomedzi všetkých médií boli na treťom mieste za TA3 a RTVS. Aktuality.sk zároveň ostávajú najčítanejšou online značkou podľa týždenného zásahu. Digital news report 2021 ďalej uvádza, že komerčné televízne stanice a digitálne spravodajské portály zostávajú pre Slovákov dominantnými spravodajskými zdrojmi. Prieskum sa uskutočnil pomocou online dotazníka na konci januára / začiatku februára 2021.

 

Ochota platiť za správy: 13% ľudí

Rozsiahla renomovaná štúdia tiež spomína, že Slováci v prístupe k správam čoraz viac používajú smartfóny a tlač uvádza ako zdroj správ menej ako jeden z piatich dospelých. Pred štyrmi rokmi sa takmer jedna tretina dospelých obyvateľov Slovenska spoliehala informačne na noviny alebo časopisy. Za online spravodajstvo je na Slovensku ochotných platiť 13% ľudí.


Už ste čítali? 1,68 % globálnych výdavkov na displejovú reklamu ide dezinformačným webom


Spravodajstvu dôveruje 30% ľudí

Na Slovensku dôveruje spravodajstvu 30% ľudí, v Česku 36%, a najvyššia miera dôvery je vo Fínsku (65%). Podľa správy dôvera v správy vzrástla  za rok 2020 takmer vo všetkých krajinách – rovnako ako dôvera v zdroje, ktoré ľudia najčastejšie využívajú. Fínsko zostáva krajinou s najvyšším podielom úrovne dôvery (65 %), tam sa zvýšila o deväť bodov, zatiaľ čo v USA mali médiá doteraz najnižšiu dôveru, len 29% populácie.


Dôveryhodnosť obsahu je kľúčovým prvkom pre monetizáciu internetových stránok v programatickej i neprogramatickej online reklame. Miera dôveryhodnosti médií úzko súvisí aj s ochotou platiť za spravodajstvo. Zrejmé teda je, že severské krajiny s vysokou mierou dôveryhodnosti v politický systém, inštitúcie a médiá, majú aj vyššiu ochotu užívateľov platiť za spravodajský obsah.


Celá správa je dostupná na adrese: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2021-06/Digital_News_Report_2021_FINAL.pdf.

Výňatok správy o Slovensku je na adrese: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2021/slovakia.

Autor: Vladimír Martinka, Programmatic expert
Zoznam článkov autora


Už ste čítali?

  • Programatik? Nič nie je nemožné
    Programatik? Nič nie je nemožné

 

Nové články e-mailom

Loading