Facebook

FB_findus_170xNovinky o inzercii na Sme.sk – výber z článkov o aktuálnych inzertných možnostiach i aktuality tvorcov obsahu servera Sme.sk, ktoré by mohli byť užitočné pre zadávateľov inzercie, nájdete aj na Facebooku. Link: facebook.com/inzerciasmesk Tip:  Sledujte Novinky o inzercii na Sme.sk aj na Google+ a Twitteri

 


087a Uvažujete o reklame na internete? Ako sa orientovať v ponuke reklamy na Sme.sk? Aké sú základné typy reklamy či druhy bannerov? Čo sú pr články, videoreklama, mobilná reklama? Ponúkame vám orientačné body pre výber vhodných typov, formátov a cien reklamy na Sme.sk, spolu s ich ukážkami.  


ReklamaZnačky [tagcloud number=”49″ orderby=”count” order=”RAND” separator=” | “]


 

 

Zdieľať